Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल


विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल


विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9857626200
ठेगाना नारायणस्थान 6, वागलुङ्ग
बहाल मिति २०७२ पुष ६