Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

धिरेन्द्र राज पन्त


धिरेन्द्र राज पन्त


धिरेन्द्र राज पन्त
प्रशासकीय अधिकृत

सूचना अधिकारी
शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल drajpant@hotmail.com
सम्पर्क 9857620012
बहाल मिति २०७४ फाल्गुन ९