Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

धिरेन्द्र राज पन्त


धिरेन्द्र राज पन्त


धिरेन्द्र राज पन्त
प्रशासकीय अधिकृत

सूचना अधिकारी
शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल drajpant@hotmail.com
सम्पर्क 9857620012
बहाल मिति २०७४ फाल्गुन ९