Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

डिल्ली राज पाैडेल


डिल्ली राज पाैडेल


डिल्ली राज पाैडेल
टाइपिष्ट नायब सुब्बा

शाखा कम्पुटर शाखा
पद टाइपिष्ट नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल paudeldilliraj4@gmail.com
सम्पर्क 9857624712
ठेगाना बागलुङ 6, वागलुङ्ग
बहाल मिति २०५६ पुष १६