Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्ण बहादुर पुन

  • कृष्ण बहादुर पुन

कृष्ण बहादुर पुन


कृष्ण बहादुर पुन
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9857650586
ठेगाना beni municipality 1, म्याग्दी
बहाल मिति २०७६ श्रावण ९