Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नर बहादुर घर्ती मगर


नर बहादुर घर्ती मगर


नर बहादुर घर्ती मगर
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा प्रसाशन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल gmnbgm@gmail.com
सम्पर्क 9857621811
ठेगाना ताराखोला 02, वागलुङ्ग
बहाल मिति २०७६ कार्तिक १