Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

पिताम्बर बिरकट्टा


पिताम्बर बिरकट्टा


पिताम्बर बिरकट्टा
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल birkattap@gmail.com
सम्पर्क 9805167372
ठेगाना Rampur Municipality 1, पाल्पा
बहाल मिति २०७५ मंसिर २७