Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

पिताम्बर बिरकट्टा


पिताम्बर बिरकट्टा


पिताम्बर बिरकट्टा
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल birkattap@gmail.com
सम्पर्क 9805167372
ठेगाना Rampur Municipality 1, पाल्पा
बहाल मिति २०७५ मंसिर २७