Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

सफल शर्मा


सफल शर्मा


सफल शर्मा
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sarmasafal77@gmail.com
सम्पर्क 9857623877
ठेगाना बागलुङ 3, वागलुङ्ग
बहाल मिति २०७४ चैत्र २८