Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

सुजन श्रेष्ठ


सुजन श्रेष्ठ


सुजन श्रेष्ठ
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sujansth1118@gmail.com
सम्पर्क 9857032544
ठेगाना देवदह नगरपालिका 11, रुपन्देही
बहाल मिति २०७४ माघ ९