Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

यज्ञ राज पन्त


यज्ञ राज पन्त


यज्ञ राज पन्त
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9847622526
ठेगाना बागलुङ 8, वागलुङ्ग
बहाल मिति २०७३ श्रावण १४