Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

युगराज शर्मा


युगराज शर्मा


युगराज शर्मा
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9857644944
ठेगाना पैयुँपाटाबागलुङ 13,
बहाल मिति २०७६ असार ५