Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 वेद प्रसाद खरेल वेद प्रसाद खरेल प्रमुख जिल्ला अधिकारी Kritipur 10, काठमाण्डौ 9857607777
kharel.bed@gmail.com
2 धिरेन्द्र राज पन्त धिरेन्द्र राज पन्त प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9857620012
drajpant@hotmail.com
3 केशब लामिछाने केशब लामिछाने प्रशासकीय अधिकृत कुश्मा 9, पर्वत राहदानी शाखा 9841146378
keshablc@gmail.com
4 विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल नायब सुब्बा नारायणस्थान 6, वागलुङ्ग प्रसाशन शाखा 9857626200
5 प्रकाश सुवेदी लेखापाल Kusma Nagarpalika 1, पर्वत लेखा शाखा 9857655718
parbatpang4@gmail.com
6 पिताम्बर बिरकट्टा कम्प्यूटर अपरेटर Rampur Municipality 1, पाल्पा नागरिकता शाखा 9805167372
birkattap@gmail.com
7 डिल्ली राज पाैडेल डिल्ली राज पाैडेल टाइपिष्ट नायब सुब्बा बागलुङ 6, वागलुङ्ग कम्पुटर शाखा 9857624712
paudeldilliraj4@gmail.com
8 दिपक राज पन्त दिपक राज पन्त खरिदार वा.न.पा.-३ वाग्लुङबागलुङ 3, वागलुङ्ग नागरिकता शाखा
9 रमेश अधिकारी खरिदार Phedikhola 2, स्याङ्गजा नागरिकता शाखा 9856036761
adhikariramesh84@gmail.com
10 जगुलाल पाण्डेय खरिदार Pokhara Mahanagarpalika 8, कास्की नागरिकता शाखा 9841555377
11 रविन्द्र सापकोटा खरिदार Jaimini 2, वागलुङ्ग मुद्दा शाखा 9849081257
sapkotaravin@gmail.com
12 सुस्मा सिलवाल सहायक कम्प्यूटर अपरेटर tarkeshwor 5, काठमाण्डौ कम्पुटर शाखा 9841715237
ssilwal13@gmail.com
13 सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9847654064