Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रमुख सेवाहरु

१. नेपाली नागरिकका १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता जारी गर्ने । २. हराएका/झुुत्रो भएका नागरिकताको अभिलेख अनुसार प्रतिलिपी जारी गर्ने । ३. नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलालाई वैवाहिक अँगिकृतको आधारमा नागरिकता जारी गर्ने । ४. बाहिरी जिल्लाबाट नागरिकता प्राप्त गरी यस जिल्लावासीसँग विवाह गरी आएका महिलालाई पतिको नाम, थर र वतन कायम गरी संशोधित प्रतिलिपी जारी गर्ने ।कर्मचारी विवरण