Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

हाल सम्मका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु