Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको नियमित बैठक