Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७६।०३।३१ गते जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक सम्पन्न

8 महिना अगाडी

2076-04-01


मिति २०७६।०३।३१ गते जिल्ला दर रेट निर्धारण मितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री लुक बहादुर क्षेत्रीज्यूको अध्यक्षतमा बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम आ.व. २०७६/७७ को लागि दररेट निर्धारण गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।