Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

मिति २०७६ साल वैशाख महिनाको मासिक प्रगति विवरण

1 महिना अगाडी

2076-02-05


IMG_0001.jpg तस्बिर :

मिति २०७६ साल वैशाख महिनामा यस कार्यालयबाट सम्पादन भएको मासिक प्रगति विवरण