Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

विभिन्न कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरुवा भई आउनुभएका कर्मचारीहरुकाे स्वागत