Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

गौलोचन सैंजू

  • गौलोचन सैंजू

गौलोचन सैंजू


गौलोचन सैंजू
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल goulochan.saiju@gmail.com
सम्पर्क 9857607777
ठेगाना Panauti 7, काभ्रेपलाञ्चोक
बहाल मिति २०७६ माघ २६