Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

सुरेश न्यौपाने

  • सुरेश न्यौपाने

सुरेश न्यौपाने


सुरेश न्यौपाने
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल neupane.suresh07@gmail.com
सम्पर्क 9857607777
ठेगाना Changunarayan Municipality 3, भक्तपुर
बहाल मिति २०७७ श्रावण ५