Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

उपेन्द्रराज पौड्याल

  • उपेन्द्रराज पौड्याल

उपेन्द्रराज पौड्याल


उपेन्द्रराज पौड्याल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल uppaudel31@gmail.com
सम्पर्क 9857634444
ठेगाना पोखरा महानगरपालिका कास्की
बहाल मिति २०७८ बैशाख ६