Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको नियमित बैठक

मिति २०७५।११।०५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा कार्यालय प्रमुखको नियमित मासिक बैठक बसी गत महिनामा भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समिक्षा, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न निकायबाट कार्यान्वयका लागि प्राप्त भएका पत्रहरुको विषयमा वैठकमा जानकारी गराउदै प्राप्त पत्रानुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय गरियो ।