Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-12-28 बजेट रकम प्राप्‍त भएको ।
2076-12-28