Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको २०७६ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति विवरण