Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

कार्यालय अनुगमन

2075-02-07

2075-02-07


अाज मिति २०७१।६।२३गते जिल्ला प्रशाशन कार्यालयद्वारा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूको बिहान १०.१५ बजे अाकस्मिक छड्के निरिक्षण गर्दा ७ जना कार्यालय प्रमुख सहित १७ जना अधिकृत तहका र ८७ जना अन्य गरी १०४ जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइयो।अनुपस्थित कर्मचारीमध्ये कार्यालयप्रमुखको हकमा सम्बन्धित बिभागमा र अन्यको हकमा सम्बन्धित कार्यालयमा नियमानुसार अाबश्यक कारबाहिको लागि लेखी भए गरेको कारबाहीको जानकारी पठाउन लेखिएको छ