Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

निषेधाज्ञाको अवधिमा सहकारी संस्था संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।