Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

राहदानी वितरण सम्बन्धी सूचना

3 महिना अगाडी

2076-12-04


२०७६ माघ २९ गतेसम्म राहदानीका लागि फाराम पेश गरेका सेवाग्राहीको राहदानी आएको व्यहोरा जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ । साथै राहदानी लिन आउदा सक्कल नागरिकता र रकम तिरेको रसिद लिएर यस कार्यालयको कोठा नं. १०२ मा व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुहोला ।