Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सुरेश न्यौपाने सुरेश न्यौपाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9857607777
neupane.suresh07@gmail.com
2 उपेन्द्रराज पौड्याल उपेन्द्रराज पौड्याल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रशासन शाखा 9857634444
uppaudel31@gmail.com
3 धिरेन्द्र राज पन्त धिरेन्द्र राज पन्त प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9857620012
drajpant@hotmail.com
4 गणेश गौतम गणेश गौतम प्रशासकीय अधिकृत राहदानी शाखा 9857627007
ganeshgautam4141@gmail.com
5 विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल नायब सुब्बा प्रशासन शाखा 9857626200
6 तेजराज गाैतम तेजराज गाैतम नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9857623351
7 राम प्रसाद उपाध्याय राम प्रसाद उपाध्याय नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9857627795
8 युगराज शर्मा युगराज शर्मा नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9857644944
9 कृष्ण बहादुर पुन कृष्ण बहादुर पुन नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9857650586
10 लक्ष्मण पौडेल लक्ष्मण पौडेल नायब सुब्बा सोधपुछ/सहायता तथा दर्ता चलानी 9857636914
11 भविलाल शर्मा भविलाल शर्मा लेखापाल लेखा शाखा 9857684722
12 नर बहादुर घर्ती मगर नर बहादुर घर्ती मगर कम्प्यूटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा 9857621811
gmnbgm@gmail.com
13 पिताम्बर बिरकट्टा पिताम्बर बिरकट्टा कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9805167372
birkattap@gmail.com
14 कपिल ‍घर्ती मगर कपिल ‍घर्ती मगर कम्प्यूटर अपरेटर राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखा 9847735927
kapilgm41@gmail.com
15 दिपक राज पन्त दिपक राज पन्त खरिदार राहदानी शाखा
16 रमेश अधिकारी रमेश अधिकारी खरिदार नागरिकता शाखा 9856036761
adhikariramesh84@gmail.com
17 डोलराम शर्मा डोलराम शर्मा खरिदार मुद्दा शाखा 9857653396
18 अर्जुन ढकाल अर्जुन ढकाल हलुका सवारी चालक प्र.जि.अ.ज्यूको सचिवालय 9857621313
19 कृष्ण थापा कृष्ण थापा हलुका सवारी चालक 9846822203
20 सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9847654064
21 चक्रपाणी उपाध्याय चक्रपाणी उपाध्याय कार्यालय सहयोगी 9847676366
22 प्रेमराज रिजाल प्रेमराज रिजाल कार्यालय सहयोगी सोधपुछ/सहायता तथा दर्ता चलानी 9847755483
23 यामकला ढकाल शर्मा यामकला ढकाल शर्मा कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9847624984
24 सुमित्रा शर्मा सुमित्रा शर्मा कार्यालय सहयोगी प्र.जि.अ.ज्यूको सचिवालय 9869331772
25 शिव श्रेष्ठ शिव श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी लेखा शाखा 9867849622