Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

बागलुङ जिल्लाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश