Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

2075-12-04

2075-12-04


अवैध हातहतियार र खरखजाना सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती download गरी हेर्न सकिनेछ ।

Attached Files