Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र

शुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट अनुसूचीमा टाँस्नेलाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

कागजातहरु

१.अनुसूची १ फाराममा न.पा./गा.पा. को सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा सो को अधिकार प्राप्त अधिकारीको सिफारीश । 
२. गा.पा./न.पा. को सम्बन्धित वडा कार्यालयको  सिफारीश पत्र । 
३. बावु/आमाको ना.प्र.प, अन्य तीन पुस्ता भित्रको जो कोहीको ना.प्र.प.सहित नाता प्रमाणित र वंशज खुल्ने सिफारीश र सनाखत ।
४. बिवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प.,माइती तर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प.,बिवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत । 
५. जन्म मिति खुल्ने प्रमाण,शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्म दर्ताको प्रमाण–पत्र । 
६. बसाईसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाईसराई प्रमाण पत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र जस्ता प्रमाण । 
७. फोटो २ प्रति । प्रक्रियाहरु

उल्लेखित कागजातहरु सहित कोठा नं. १०३ मा सम्पर्क गर्ने ।

गुनासो सुन्ने कर्मचारी
रमेश ढकाल
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-06-14 11:37:51

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Powered By: ProActive Developers