Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाको विवरण कागजातहरु प्रक्रियाहरु
1

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

शुल्क

रु‍. १० को हुलाक टिकट अनुसूचीमा टाँस्ने

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल - नागरिकता शाखा (कोठा नं - १०८)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल
१.अनुसूची १ फाराममा न.पा./गा.पा. को सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा सो को अधिकार प्राप्त अधिकारीको सिफारीश । 
२. गा.पा./न.पा. को सम्बन्धित वडा कार्यालयको  सिफारीश पत्र । 
३. बावु/आमाको ना.प्र.प, अन्य तीन पुस्ता भित्रको जो कोहीको ना.प्र.प.सहित नाता प्रमाणित र वंशज खुल्ने सिफारीश र सनाखत ।
४. बिवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प.,माइती तर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प.,बिवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत । 
५. जन्म मिति खुल्ने प्रमाण,शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्म दर्ताको प्रमाण–पत्र । 
६. बसाईसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाईसराई प्रमाण पत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र जस्ता प्रमाण । 
७. फोटो २ प्रति । 

उल्लेखित कागजातहरु सहित कोठा नं. १०३ मा सम्पर्क गर्ने ।

2

बैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

निवेदन दर्ता गरेको भोलि पल्ट

शुल्क

रु. १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल - नागरिकता शाखा (कोठा नं - १०८)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल
१.अनुसूची ७ फाराममा न.पा./गा.पा.को वडा अध्यक्ष वा सो को अधिकार प्राप्त अधिकारीको सिफारीश । 
२.पतिको नागरिकताको प्रमाण पत्र र बिवाह दर्ता प्रमाण पत्रकाको प्रतिलिपी । 
३.विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण । 
४.पतिको सनाखत,पति नभए पति तर्फका तीन पुस्ते नातेदारको सनाखत । 
५.नाता प्रमाणित । 
६.फोटा २ प्रति । 

उल्लेखित कागजातहरु सहित कोठा नं. १०३ मा सम्पर्क गर्ने ।

3

कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र.प.जारी गर्दा

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेमा सोही दिन

शुल्क

रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल - नागरिकता शाखा (कोठा नं - १०८)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल
१.जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण । 
२.सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित गरिकएको तोकिएको अनुसूची फारम । 
३.सम्बन्धित कार्यालयको सिफारीश पत्र । 
४.पिता वा पतिको ना.प्र.प.सहित सनाखत । 
५. फोटो ३ प्रति । 

उल्लेखित कागजातहरु सहित कोठा नं. १०३ मा सम्पर्क गर्ने ।

4

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन ।

शुल्क

रु. १३ को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा विष्णु प्रसाद शर्मा ढकाल - नागरिकता शाखा (कोठा नं - १०८)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल
१.तोकिएको अनुसूची फाराममा न.पा./गा.पा.का वडा अध्यक्ष वा सो को अधिकार प्राप्त अधिकारीको सिफारीश पत्र ।
२.तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
३.ना.प्र.प.नं.वा जारी मिति खुलेको प्रमाण ।
४.यस जिल्लाको स्थायी बासिन्दा
५.अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प.लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईने । 

पतिको नाम, थर र वतन कायम गरी संशोधित प्रतिलिपीको लागि
१.तोकिएको अनुसूची फाराममा न.पा./गा.पा.का वडा अध्यक्ष वा सो को अधिकार प्राप्त अधिकारीको सिफारीश पत्र । 
२.पतिको ना.प्र.प.र बिवाह दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी । 
३.पूर्व प्राप्त सक्कल ना.प्र.प.
४.अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प.लिएकाको हकमा ती जिल्लाको अभिलेख झिकाउनु पर्ने । 
५.पतिको सनाखत,पति नभए पति तर्फको तीन पुस्ते नातेदारको सनाखत
६.फोटो २ प्रति 

उल्लेखित कागजात सहित कोठा नं. १०३ मा सम्पर्क गर्ने ।

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-05-18 09:21:17

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Powered By: ProActive Developers