Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

२०७६ साल भाद्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण

2076-06-02

2076-06-02


masik_bibaran.jpg तस्बिर :

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको २०७६ साल भाद्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण